Iplan е интернет базиран продукт за индивидуално планиране, който представлява набор от електронни формуляри за улеснено изготвяне на индивидуален план. Той е инструмент за създаване и поддържане на индивидуално досие с непрекъснато актуализираща се информация за всеки ползвател. Електронните формуляри са гъвкави модули, в които може да се добавят или отстраняват категории, въвежданото електронно съдържание може да бъде свободен текст, но може да бъде и контролиран избор от някакво множество - по този начин въведената информация се унифицира, а гъвкавите модули предоставят възможност за работа с различен тип информация.

Iplan е насочен както към специалистите така и към потребителите и родителите като им предоставя модул с който могат да виждат процеса на работа с своето дете и същевременно да добавят текуща полезна информация за него в собствения му профил необходима на специалистите като: изследвания, снимки, посещения при различни специалисти, и.т.н.

Iplan спестява усилията от работата с множество документи и винаги е достъпен за всеки от специалистите посредством интернет.

Iplan гарантира сигурността на личните данни за индивидуално планиране посредством система от нива на достъп и защита на информацията.

Индивидуалният план е инструмент, който цели да гарантира качеството на предоставяните услуги за лица с интелектуални затруднения. Индивидуалният план е ресурс, който се използва за разработване на практически ориентирана стратегия, основана на индивидуалните нужди на лицата с интелектуални затруднения.

От гледна точка на визията за развитието и перспективите на лицата с интелектуални затруднения, основният принцип в предоставянето на услуги за съответния ползвател е: максимална степен на самостоятелност, оптимално развитие, възможност за лично вземане на решения.

По индивидуален план се работи във всяка услуга, която лицето с увреждане ползва. Изготвянето на един план за неговото бъдеще и развитие изисква координация между всички ангажирани в грижата за лицето.

Предимства:

1.      Осигурява бърз и сигурен достъп от всяка точка на страната.

2.      Обединява ресурсите на различни социални услуги и гарантира ефективност.

3.      Облекчава процеса за разработване, съгласуване и текущо оценяване на индивидуалните планове за лицата с интелектуални затруднения.

4.      Предоставя на родителите инструмент, с койно да следят развитието на своето дете по планиран и методичен начин.

За повече информация и запитвания за лицензи моля използваите формата за контакти